Copyright © 2016 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl
Kierownictwo Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach
Dyrektor
Agnieszka Jackowiak
Kierownik Działu
Rehabilitacyjno-Socjalnego
Dominika Łagódka
Kierownik Działu Opiekuńczego
Agnieszka Gronowska
Główny Księgowy
Kierownik Sekcji
Administracji i Obsługi
Olena Radczyk